Him Lam tài trợ lập quy hoạch dự án 300ha ở Bắc Ninh

Him Lam tài trợ lập quy hoạch dự án 300ha ở Bắc Ninh

Chính sách

- UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đồng ý lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực có diện tích khoảng 300ha tại các phường Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm (TP. Bắc Ninh).

Quy hoạch Khu đô thị 500ha tại TP Bắc Ninh và huyện Quế Võ

Quy hoạch Khu đô thị 500ha tại TP Bắc Ninh và huyện Quế Võ

Chính sách

- UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ với diện tích khoảng 500 ha.

Khám phá & trải nghiệm