Đồng Nai duyệt phát triển 10.000 căn nhà ở công nhân, nhà ở xã hội

Đồng Nai duyệt phát triển 10.000 căn nhà ở công nhân, nhà ở xã hội

Thị trường 24h

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội đến năm 2025. Dự kiến, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng 10.000 căn nhà ở với tổng mức đầu tư 10.155 tỷ đồng.

Nhiều địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 2022

Nhiều địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 2022

Dự án / Thị trường 24h

Tuy đã gần hết năm 2022, nhưng theo Bộ Xây dựng, nhiều tỉnh, thành phố vẫn chưa phê duyệt hoặc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà

Khám phá & trải nghiệm