Kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai năm 2021

Kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai năm 2021

Thị trường 24h

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ, Theo đó, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ kiểm tra về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất

Khám phá & trải nghiệm