Đề nghị bổ sung quy định nhà ở nhiều tầng, chung cư mini trong Luật Nhà ở sửa đổi

Đề nghị bổ sung quy định nhà ở nhiều tầng, chung cư mini trong Luật Nhà ở sửa đổi

Thị trường 24h

Chiều 26/10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định về loại hình nhà ở

Khám phá & trải nghiệm