Thuế tối thiểu toàn cầu: Cần ban hành chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư mới

Thuế tối thiểu toàn cầu: Cần ban hành chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư mới

Thị trường 24h

Chiều 20/11, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu’’, các đại biểu đề nghị cần ban hành chính

Khám phá & trải nghiệm