Doanh nghiệp bất động sản đối diện nguy cơ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp bất động sản đối diện nguy cơ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường 24h

TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, sự chững lại đáng lo ngại của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) bất động sản khiến cho nhiều dự án không được tiếp tục triển khai, một bộ phận lớn doanh nghiệp

Doanh nghiệp địa ốc đối diện nguy cơ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp địa ốc đối diện nguy cơ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường 24h

TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, sự chững lại đáng lo ngại của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) bất động sản khiến cho nhiều dự án không được tiếp tục triển khai, một bộ phận lớn doanh nghiệp

Khám phá & trải nghiệm