Xử lý nghiêm các đại lý bảo hiểm vi phạm

Xử lý nghiêm các đại lý bảo hiểm vi phạm

Thị trường 24h

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải nghiêm túc xử lý trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Khám phá & trải nghiệm