Gamuda Land nợ thuế "khủng" hơn 500 tỷ đồng

Gamuda Land nợ thuế "khủng" hơn 500 tỷ đồng

Thị trường 24h

Nợ thuế lớn của TP. HCM trong năm 2020 đứng đầu là Cty CP Gamuda Land với số nợ là 541 tỷ đồng.

Khám phá & trải nghiệm