Hải Phòng: Miễn lệ phí làm sổ đỏ, sổ hồng từ năm 2024

Hải Phòng: Miễn lệ phí làm sổ đỏ, sổ hồng từ năm 2024

Thị trường 24h

Hải Phòng sẽ được sẽ miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất và giảm nhiều phí khác từ năm 2024.

Khám phá & trải nghiệm