• Nghịch lý thị trường bất động sản

    Nghịch lý thị trường bất động sản

    Thị trường 24h | 14-01-2021, 02:14

    Thị trường bất động sản (BĐS) trong năm 2020 có những bước thăng trầm vì trải qua 2 đợt dịch Covid-19, nguồn cung ít, lượng tiêu thụ thấp. Trong khi đó giá bị đẩy lên cao khiến thị trường trở nên