Quốc hội chốt tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6 - 6,5%

Quốc hội chốt tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6 - 6,5%

Thị trường 24h

Chiều 9/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0 - 6,5%; GDP bình quân đầu

Khám phá & trải nghiệm