Thanh Hóa: Phê duyệt khu nhà ở hơn 130 tỷ đồng tại TP. Sầm Sơn

Thanh Hóa: Phê duyệt khu nhà ở hơn 130 tỷ đồng tại TP. Sầm Sơn

Thị trường 24h

Dự án Khu nhà ở thuộc khu xen cư thôn Châu An 1 tại phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn vừa được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện là 130,13 tỷ đồng.

Khám phá & trải nghiệm