Novaland tăng trưởng vượt kỳ vọng, đạt 1.177 tỷ đồng tỷ lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2020

Novaland tăng trưởng vượt kỳ vọng, đạt 1.177 tỷ đồng tỷ lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2020

Thị trường 24h

Tổng doanh thu hợp nhất của Novaland bao gồm doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động chuyển nhượng dự án là 4.361 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.487 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế

Khám phá & trải nghiệm