Cách tính Hoang ốc, hạn Hoang ốc có xây nhà được không?

Cách tính Hoang ốc, hạn Hoang ốc có xây nhà được không?

Kiến thức

Khi xây nhà nhiều gia đình rất kỹ về việc xem ngày, xem hướng cũng như xem tuổi. Ba hạn lớn cần phải tránh trước khi làm nhà đó là hạn Kim lâu, hạn Hoang ốc, hạn Tam tai. Vậy Hoang ốc là gì? Cách

Khám phá & trải nghiệm