TP.HCM nghiên cứu phát triển đường thủy và cảng, bến ở huyện Củ Chi, Bình Chánh

TP.HCM nghiên cứu phát triển đường thủy và cảng, bến ở huyện Củ Chi, Bình Chánh

Chính sách

- UBND Thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu phát triển mạng lưới đường thủy và cảng, bến về phía Nam, Tây Nam (khu vực huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh...) để đáp ứng yêu cầu phát triển

Khám phá & trải nghiệm