Chính phủ muốn 2 loại giao dịch bất động sản phải qua sàn

Chính phủ muốn 2 loại giao dịch bất động sản phải qua sàn

Thị trường 24h

Theo dự thảo luật mới nhất của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ tiếp tục đề xuất 2 loại giao dịch bất động sản phải qua sàn, gồm chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hoặc công trình

Khám phá & trải nghiệm