Chính phủ thống nhất báo cáo về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022

Chính phủ thống nhất báo cáo về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022

Thị trường 24h

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Khám phá & trải nghiệm