Giá xăng giảm, Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp giảm giá hàng hóa

Giá xăng giảm, Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp giảm giá hàng hóa

Thị trường 24h

Bộ Tài chính đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp chủ động rà soát phương án giá kê khai, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp

Khám phá & trải nghiệm