Thủ tướng yêu cầu cho vay, giải ngân nhanh đối với doanh nghiệp, dự án bất động sản

Thủ tướng yêu cầu cho vay, giải ngân nhanh đối với doanh nghiệp, dự án bất động sản

Thị trường 24h

Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cho vay, giải ngân nhanh chóng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng đối với các doanh nghiệp, dự án bất động sản đủ điều kiện theo đúng

Khám phá & trải nghiệm