Đầu tư LDG : Chủ tịch bị bán giải chấp 5 triệu cổ phiếu

Đầu tư LDG : Chủ tịch bị bán giải chấp 5 triệu cổ phiếu

Thị trường 24h

Sau khi Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư LDG bị bán giải chấp gần 5 triệu cổ phiếu, phó Chủ tịch công ty này cũng đăng ký thoái toàn bộ vốn.

Khám phá & trải nghiệm