Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quản trị rủi ro

Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quản trị rủi ro

Thị trường 24h

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải quản trị rủi ro với 3 tuyến bảo vệ độc lập.

Khám phá & trải nghiệm