Hà Nội: Sắp đấu giá 72 thửa đất, giá khởi điểm cao nhất 4 tỷ đồng tại Đông Anh

Hà Nội: Sắp đấu giá 72 thửa đất, giá khởi điểm cao nhất 4 tỷ đồng tại Đông Anh

Thị trường 24h

Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia phối hợp với UBND huyện Đông Anh sắp tổ chức đấu giá 72 thửa đất thuộc dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Thụy Lâm

Khám phá & trải nghiệm