Trẻ em có thể đứng tên sổ đỏ khi được tặng cho nhà, đất hay không?

Trẻ em có thể đứng tên sổ đỏ khi được tặng cho nhà, đất hay không?

Góc pháp luật

Việc trẻ em được người thân cho, tặng bất động sản hiện nay không hiếm. Vậy pháp luật quy định thế nào về vấn đề này? Công dân dưới 18 tuổi sẽ sử dụng nhà, đất đó như thế nào và có được đứng tên sổ

Tài sản ông bà để lại cho con cháu sẽ được chia quyền thừa kế như thế nào?

Tài sản ông bà để lại cho con cháu sẽ được chia quyền thừa kế như thế nào?

Góc pháp luật

Gia đình chị Ngọc có 3 anh em đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Nay bố mẹ chị mất nhưng không để lại di chúc, vậy mảnh đất của ông bà để lại cho con cháu sẽ được chia quyền thừa kế như thế nào?

Khám phá & trải nghiệm