Nghị định thi hành Luật Đất đai phải bảo đảm lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước

Nghị định thi hành Luật Đất đai phải bảo đảm lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước

Thị trường 24h

Theo Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, cơ quan quản lý phải đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp, người dân, để xây dựng quy định sát, đúng thực tiễn, khả thi. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Khám phá & trải nghiệm