Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quản trị rủi ro

Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quản trị rủi ro

Thị trường 24h

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải quản trị rủi ro với 3 tuyến bảo vệ độc lập.

Chấn chỉnh đại lý, hợp đồng bảo hiểm

Chấn chỉnh đại lý, hợp đồng bảo hiểm

Thị trường 24h

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cần chấn chỉnh thẩm định cấp hợp đồng bảo hiểm; việc thẩm định và cấp hợp đồng bảo hiểm phải bảo đảm phù hợp với khả năng

Khám phá & trải nghiệm