Bê tông hóa các điểm du lịch: Báo chí lên tiếng, Thủ tướng giao Bộ xử lý

Bê tông hóa các điểm du lịch: Báo chí lên tiếng, Thủ tướng giao Bộ xử lý

Chính sách

- Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh Lào Cai, Quảng Nam, Kiên Giang, Khánh Hòa và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý

Khám phá & trải nghiệm