Bình Định duyệt đồ án Khu đô thị và tái định cư Vĩnh Hội

Bình Định duyệt đồ án Khu đô thị và tái định cư Vĩnh Hội

Chính sách

- UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và tái định cư Vĩnh Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội.

Khám phá & trải nghiệm