Quy định hiện nay về đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh

Quy định hiện nay về đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh

Kiến thức

Đất di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh có được cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng, thế chấp hay không? Xem quy định hiện nay.

Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Xây dựng công trình xâm hại danh thắng quốc gia

Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Xây dựng công trình xâm hại danh thắng quốc gia

Thị trường 24h

Mặc dù chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng nhiều hạng mục công trình vẫn ngang nhiên được xây...

Khám phá & trải nghiệm