Chọn ngày làm nhà tháng 3 năm 2020

Chọn ngày làm nhà tháng 3 năm 2020

Phong thuỷ

Làm nhà, sửa nhà cần làm lễ cúng động thổ vào ngày đẹp để xin thổ thần nơi xây dựng nhà mới, sửa nhà xá tội vì đã đụng chạm tới long mạch, thổ địa. Bên cạnh đó, việc xem chọn ngày tốt, ngày đẹp động

Khám phá & trải nghiệm