Vẻ đẹp Lovera Vista trước khi bước vào giai đoạn bàn giao

Vẻ đẹp Lovera Vista trước khi bước vào giai đoạn bàn giao

Thị trường 24h

Theo kế hoạch, Khang Điền sẽ bắt đầu tiến hành bàn giao căn hộ Lovera Vista cho Khách hàng vào giữa Tháng 5/2021 này, cụ thể là ngày 15/5/2021. Hiện tại một số Khách hàng đã nhận được thư thông báo

Khám phá & trải nghiệm