UBND TP Phú Quốc yêu cầu dừng cấp điện với những nhà xây trái phép

UBND TP Phú Quốc yêu cầu dừng cấp điện với những nhà xây trái phép

Thị trường 24h

Việc xây dựng trái phép xảy ra trên tất cả mọi địa bàn của Phú Quốc. Những khu vực quy hoạch hạ tầng, trường học, bệnh viện, dự án … nhưng người dân vẫn xây dựng dù hiện trạng vẫn là đất trồng cây

Khám phá & trải nghiệm