Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin dự án trên đất vàng của Công ty Thùy Dương

Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin dự án trên đất vàng của Công ty Thùy Dương

Thị trường 24h

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quá trình đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế do Công ty Thùy Dương

Yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Thị trường 24h

Theo yêu cầu của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin thuộc 2 tổ chức, 30 cá nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Thị trường 24h

Theo yêu cầu của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin thuộc 2 tổ chức, 30 cá nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của loạt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của loạt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Thị trường 24h

Theo yêu cầu của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin thuộc 2 tổ chức, 30 cá nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển

Khám phá & trải nghiệm