Thủ tục, chi phí thực hiện sang tên quyền sở hữu nhà ở cho con

Thủ tục, chi phí thực hiện sang tên quyền sở hữu nhà ở cho con

Kiến thức

Hỏi: Bố tôi mất không để lại di chúc, hiện mẹ tôi muốn sang tên quyền sử dụng nhà ở do cha mẹ đứng tên cho hai con thì cần thực hiện những thủ tục, chi phí như thế nào?

Khám phá & trải nghiệm