Nam Long (NLG) chi 2.300 tỷ đồng mua lại 70% Dong Nai Waterfront City với quy mô 170ha

Nam Long (NLG) chi 2.300 tỷ đồng mua lại 70% Dong Nai Waterfront City với quy mô 170ha

Thị trường 24h

Dự kiến dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2019 – 2025 với tổng vốn đầu tư 9.200 tỷ đồng.

Khám phá & trải nghiệm