Tổng hợp các trường hợp bị cấm mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tổng hợp các trường hợp bị cấm mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Góc pháp luật

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đủ điều kiện, trường hợp tự ý chuyển nhượng mà không đủ điều kiện sẽ bị xử lý. Hay nói cách khác, pháp luật cấm các bên thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng

Khám phá & trải nghiệm