Lễ cất nóc nhà và văn khấn đổ mái, cất nóc nhà chi tiết

Lễ cất nóc nhà và văn khấn đổ mái, cất nóc nhà chi tiết

Phong thuỷ

Làm nhà được xem là một trong những việc quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bắt đầu từ làm lễ động thổ, xây nhà,...tất cả đều được quan tân, chú ý từng giai đoạn với mong muốn đem lại

Khám phá & trải nghiệm