Phát triển du lịch: “Nắng vàng, biển xanh là không đủ”

Phát triển du lịch: “Nắng vàng, biển xanh là không đủ”

Thị trường 24h

15 năm trước, sản phẩm du lịch đáng kể nhất của Đà Nẵng là nắng vàng, biển xanh. Có lên núi Bà Nà cũng chỉ là để “ngắm cảnh”. Hôm nay, chỉ riêng tại đỉnh Bà Nà, đã có hàng trăm danh mục sản phẩm,

Khám phá & trải nghiệm