Doanh nghiệp "bất lương" lợi dụng tách thửa tràn lan, HoREA kiến nghị bỏ tách thửa đất nông nghiệp

Doanh nghiệp "bất lương" lợi dụng tách thửa tràn lan, HoREA kiến nghị bỏ tách thửa đất nông nghiệp

Chính sách

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản đề nghị xem xét bãi bỏ quy định cho phép tách thửa đối với từng loại đất, không để ...

Khám phá & trải nghiệm