Tháng 4 không công ty bất động sản nào phát hành trái phiếu

Tháng 4 không công ty bất động sản nào phát hành trái phiếu

Thị trường 24h

Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam cho biết, trong tháng 4/2022, không có doanh nghiệp bất động sản (BĐS) nào phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Khám phá & trải nghiệm