Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quản trị rủi ro

Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quản trị rủi ro

Thị trường 24h

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải quản trị rủi ro với 3 tuyến bảo vệ độc lập.

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hơn 11%

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hơn 11%

Thị trường 24h

Thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng tích cực trong 3 tháng đầu năm với tổng doanh thu tăng 11,2%; tổng tài sản tăng 21,3%, theo Bộ Tài chính.

Khám phá & trải nghiệm