Dat Xanh Services ứng dụng công nghệ số trên toàn hệ thống

Dat Xanh Services ứng dụng công nghệ số trên toàn hệ thống

Thị trường 24h

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đợt 4, toàn hệ thống DXS đồng loạt thực hiện mục tiêu kép: Hành động nhanh, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo hoạt động kinh

Khám phá & trải nghiệm