Lạng Sơn: Xây Khu đô thị mới hơn 3.000 tỷ

Lạng Sơn: Xây Khu đô thị mới hơn 3.000 tỷ

Chính sách

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới Mai Pha thuộc TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Khám phá & trải nghiệm