Nhận diện những "cái bẫy" tinh vi trong mua bán nhà đất

Nhận diện những "cái bẫy" tinh vi trong mua bán nhà đất

Thị trường 24h

Lợi dụng sự nhập nhằng của câu chữ để cài cắm những "cái bẫy" tinh vi trong hợp đồng mua bán nhà đất là chiêu thức thường gặp của những chủ đầu tư chụp giật. Không nhận diện được những cái bẫy này

Khám phá & trải nghiệm