Triển Khai Kế Hoạch Phát Triển Du Lịch Tỉnh Kiên Giang Đến Năm 2030

Triển Khai Kế Hoạch Phát Triển Du Lịch Tỉnh Kiên Giang Đến Năm 2030

Thị trường 24h

Mới đây, Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang đã giao Sở Du Lịch chủ trì, phối hợp với các ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh triển khai kế hoạch phát triển du lịch tỉnh

Khám phá & trải nghiệm