Treo gương bát quái thế nào cho hợp tuổi 1983

Treo gương bát quái thế nào cho hợp tuổi 1983

Phong thuỷ

Hỏi: Nhà tôi đang ở có hướng Tây ghé Nam, tôi sinh năm 1983 (Quý Hợi), vậy tôi nên chọn gương bát quái gì và treo tại cung nào thì hợp tuổi?

Khám phá & trải nghiệm