Giải ngân đầu tư công tại Tp.HCM: Trên nóng dưới lạnh

Giải ngân đầu tư công tại Tp.HCM: Trên nóng dưới lạnh

Thị trường 24h

Tính đến nay, Tp.HCM mới chỉ giải ngân được gần 500 tỷ đồng, chiếm hơn 2% vốn bồi thường, trong khi theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tp.HCM là phải đạt hơn 95% trong năm nay. Tình trạng này

Khám phá & trải nghiệm