Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai là bao lâu?

Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai là bao lâu?

Góc pháp luật

Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai là khác nhau và kéo dài theo từng hình thức giải quyết. Khi hòa giải tại UBND cấp xã không thành thì khởi kiện hoặc gửi đơn đề nghị UBND cấp có thẩm quyền giải

Khám phá & trải nghiệm