Tiếp tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

Tiếp tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

Thị trường 24h

Lần thứ ba Chính phủ quyết định nới thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Khám phá & trải nghiệm