Thanh tra về xây dựng tại TP. Thủ Đức

Thanh tra về xây dựng tại TP. Thủ Đức

Thị trường 24h

Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để phát sinh điểm nóng về vi phạm TTXD trên địa bàn.

Khám phá & trải nghiệm