13 dự án BĐS TP. HCM "ôm đất" được Thanh tra Chính phủ đề xuất thu hồi

13 dự án BĐS TP. HCM "ôm đất" được Thanh tra Chính phủ đề xuất thu hồi

Chính sách / Thị trường 24h

Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét thu hồi 13 dự án trong khu đô thị phía Nam TPHCM đã được giao đất từ cách đây 20 năm nhưng chưa hoàn thành giải ...

Khám phá & trải nghiệm